List of News

ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇಹ ದಂಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ: 53ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆಗೈದ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ; ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ

ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪನಿಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜತೆಗೆ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯು ಹೌದು. 53 ವಯಸ್ಸಿನ [....]